Wat zijn PUK codes?

Jelle Bal
2011-12-19 16:24

Ter beveiliging tegen diefstal of misbruik blokkeert uw simkaart zodra driemaal een verkeerde PIN code ingevoerd werd. Op het scherm verschijnt dan "PIN geblokkeerd" of een gelijkaardige boodschap. In dat geval moet u een beroep doen op de achtcijferige PUK-code om de simkaart te ontgrendelen.

U vindt de PUK code terug op uw extranet.

Als u tienmaal een verkeerde PUK-code ingeeft, blokkeert de simkaart definitief.

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren